zondag 8 december 2019
19.30 uur

Adventssamenkomst – Willem van der Vliet en Concerto Alankara
Het Licht van Intelligentie

Een muzikale lezing door WiIlem van der Vliet begeleid door het duo Concerto Alankara

In de verschillende religieuze tradities wordt het woord Licht vaak gebruikt om daarmee te verwijzen naar het “onkenbare” dat ten grondslag ligt aan de schepping. Mooi weergegeven in de Bhagavad Gita, het heilige boek van de Hindoe traditie:

Het is het Licht der Lichten, buiten het bereik van de duisternis;
Het is de wijsheid, het enige dat waard is gekend te worden
of dat wijsheid ons kan leren;
Het is de Aanwezigheid in de harten van allen.

Met “Het Licht van Intelligentie” wordt aangeduid dat intelligentie een veel ruimere betekenis heeft dan wij doorgaans in ons dagelijkse taalgebruik kennen. Intelligentie ligt aan de basis van de hele schepping en is er geheel van doordrongen, werkzaam in het microscopische leven, in het planten- en dierenrijk. Ons intellect is er slechts een klein aspect ervan.

 


Willem portret.jpgWillem van der Vliet was 40 jaar lang een veel gevraagde trompettist door toporkesten in binnen- en buitenland. Hij was 25 jaar solotrompettist van het Radio Filharmonisch Orkest. Willem ontwikkelde een vrij revolutionaire visie op musiceren. Belangrijk daarbij is de ademtechniek en de articulatie waardoor de musicus zich deels of volledig kan bevrijden van stress. Willem was als docent verbonden aan de conservatoria van Utrecht en Amsterdam en geeft nog regelmatig internationale masterclasses. Naast musicus is Willem 30 jaar lid van de Nederlandse Soefibeweging. Hij was centrum leider van het centrum Utrecht/Bilthoven, enige jaren het hoofd van de innerlijke school en thans centrum leider van het centrum Deventer.

Concerto Alankara duo 3.jpgConcerto Alankara
Michaela Hollmannová en Diana de Vries spelen al 14 jaar samen als duo onder de naam
Concerto Alankara. Het betekent ‘een poëtische weergave van een gedachte’.  Michaela heeft een internationale carrière als violiste en was gedurende 20 jaar 1ste  violiste in het Radio Filharmonisch Orkest. Diana is als soloharpiste verbonden aan Het Gelders Orkest. Ze spelen daarnaast beiden in verschillende ensembles.