zaterdag 2 en zondag 3 november vanaf 11:00 uur

Boekenmarkt

Evenals in het vorige seizoen organiseren wij ook dit seizoen weer een boekenmarkt.

Mocht u zelf boeken willen inbrengen voor deze markt, laat dat dan voor 2 november 2019 weten aan Aart van der Houwen. (Tel: 0575 514932 / e-mail: aart@vanderhouwen.eu)

De opbrengst van deze markt komt geheel ten goede aan de Stichting Diyo Nepal.

DiyoNepalDeze stichting ondersteunt de bewoners van circa 400 bergdorpjes in het Dhading district in Midden-Nepal. In dit moeilijk toegankelijke gebied is de levenstandaard vergelijkbaar met die van het Nederlandse platteland rond 1850: grond en vee alleen voor eigen gebruik, lage hygiënestandaard, veel analfabetisme. In nauwe samenwerking met de dorpsoudsten probeert men in gepast tempo de levenstandaard te verhogen, zonder de cultuur van dit authentieke land aan te tasten.Veel van wat zij doen, vindt plaats in twee multifunctionele community houses in Dhading, die zij  dankzij speciale donaties hebben kunnen bouwen.
Zie ook: www.diyonepal.nl