4, 11, 18 en 25 maart 2020
19.30 – 21.00 uur

Geloven op de tast
Anselm Grün/ Tomás Halík

Win Bück

 

Bück

Atheïsme, twijfel en scepticisme behoren voor velen bij het leven van alle dag. Ook gelovigen kunnen het gevoel hebben dat God afwezig is of op grote afstand staat. Waar komt dit voor velen verontrustende gevoel vandaan? En hoe kunnen twijfelende gelovigen Godzoekers worden.

In dit boek gaan Anselm Grün en Tomáš Halík in op de waarde van twijfelen en zoeken. Ze vragen zich af wat de ervaring van Gods afwezigheid doet met ons geloof en willen onnodige verontrusting wegnemen. Rode draad in hun betoog is de stelling dat heilzame onrust hoort bij een spiritualiteit die zich wapent tegen stilstand en fundamentalisme.

Anselm Grün is monnik in de benedictijnerabdij in Münsterschwarzach en schrijver van vele spirituele boeken. Tomáš Halík is priester en hoogleraar filosofie en socioloog te Praag, hij ontving in 2014 de prestigieuze Templeton Prize.

In vier bijeenkomsten zullen we onder leiding van Win Bück dit boek met elkaar bespreken.


Geloven op de tastDeelnemers: maximaal 12

Tijd: 4 woensdagavonden van 19.30 – 21.00 uur
Data: 4, 11, 18 en 25 maart
Als u wilt deelnemen aan deze leeskring, dan kunt u zich
daartoe tot 1 maart 2020 opgeven bij Han Jansen
(e-mail: jgjansen@gmail.com; tel 06-51645015)

Kosten van deelname: € 5,- per avond, of € 20,- ineens voor alle vier de avonden.