7, 14, 21 en 28 februari

Verlichting in een lege verpakking – Paul van der Starren

Win Bück

WinBuckDe auteur mediteerde jarenlang op boeddhistische wijze en kwam tot het inzicht dat alle inspanning om tot meditatie of ‘verlichting’ te komen vergeefs is. Hij maakt op heldere en luchtige manier duidelijk dat er alleen maar is wat er is, en dat dit een ‘goddelijk’ spel is: de Ene speelt een spel met zichzelf door te doen alsof er velen zijn, alsof er iemand is die iets te weten moet komen om te worden wat hij al is.

Verlichting is niet te bevatten en niet te beschrijven. En toch is het overal en altijd alles wat er is. Je kunt het niet overzien, maar je overziet het voortdurend. Het is een mysterie, maar een mysterie dat zichzelf op geen enkele manier verborgen houdt. Nergens en voor niemand.

 

Terwijl veel spiritualiteit en bewustwording gericht is op verrijking van het ‘ik’ gaat het er juist om, te beseffen dat dit ego denkbeeldig is. Er is geen ‘ik’ en dat hoeft dan ook niet ‘bevrijd’ of ‘verlicht’ te worden.

Deelnemers: Maximaal 12
Tijd: 4 woensdagavonden
van 19.30 – 21.00 uur
Data: 7, 14, 21 en 28 februari
Als u (kosteloos) wilt deelnemen aan deze leeskring, dan kunt u zich tot 1 februari 2018 opgeven bij Han Jansen (e-mail: jgjansen@gmail.com; tel 06-51645015)

BoekVerlichting

Deze leeskring is bedoeld voor deelnemers die open staan voor deze invalshoek en hun mind of ego enigszins op de achtergrond kunnen plaatsen. Dan ‘zou het zomaar kunnen dat er ergens een raam wordt opengegooid, dat ‘je’ de frisse lucht voelt en dat ‘je’ er plotseling helemaal niet meer bent’ (boek, p.33).

In vier bijeenkomsten zullen we onder leiding van Win Bück dit boek met elkaar bespreken.