Helaas kan deze workshop om gezondheidsredenen van de workshopgever niet doorgaan.

15 april 2018

Praktische workshop: Wie ben jij?

Bram Moerland

Bram heeft al vele lezingen gegeven op zondagochtenden in Brummen over gnosis en gnostiek. Nu zal hij een workshop geven over toepassing daarvan voor de praktijk van het leven.

De spirituele traditie van de gnostiek heeft als uitgangspunt dat je de ervaring zult opdoen dat je leven zinvol is als je woekert  met je talenten.

MoerlandSommige mensen zijn uitgesproken denkers en anderen zijn uitgesproken gevoelsmensen. Er zijn vrije vogels en mensen die het best functioneren in een team. Jij bent de enige mens op de wereld in jouw situatie, met jouw talenten. Jij bent anders dan alle anderen. Jouw situatie in de wereld en jouw persoonlijke eigenheid vormen samen het gereedschap waarmee je zin kunt geven aan je bestaan. Je zult beloond worden met gevoelens van geluk en met het ervaren besef dat jouw bestaan zinvol is, als je je persoonlijke eigenheid tot expressie kunt brengen in je relaties tot je medemens en tot het leven om je heen.

De vraag is dus: wie ben jij? Die vraag staat centraal in deze workshop.

De workshop start om 14:00 uur en eindigt om 17.00 uur.
Kosten van deelname: leden gratis.
Niet-leden € 15,- (Incl. thee)
Maximum aantal deelnemers: 16

U kunt zich tot 8 april 2018 opgeven voor deelname bij Han Jansen:  jgjansen@gmail.com of 06-51645015


Bram Moerland is een Nederlands filosoof. Hij was docent cultuurfilosofie aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Rotterdam, en aan de School voor Journalistiek in Utrecht. Aanvankelijk was Bram Moerland geïnspireerd door de visie van Carl Gustav Jung. Meer recent gaat zijn belangstelling uit naar de gnostiek, waarover hij vele lezingen geeft en meerdere boeken schreef.