woensdag 6 november 2019
woensdag 4 maart 2020
10:00 uur

Ontmoetingsochtenden – Jan Rigterink

RigterinkIn het seizoen 2019-2020 worden in ons kerkgebouw twee ontmoetingsochtenden met een gespreksthema georganiseerd.

Het gaat daarbij niet om colleges of lezingen maar om uitwisseling van gedachten over het thema. De eerste ontmoetingsochtend is op 6 november 2019. Het thema zal dan zijn Vrijzinnig kerst vieren. De tweede is op 4 maart 2020, met als thema Bidden helpt niet. De gespreksleider is Jan Rigterink.

Iedereen is van harte welkom op deze ochtenden die beginnen om 10.00 uur en om ongeveer 11.30 uur zullen eindigen. Natuurlijk is er koffie en thee.