27 oktober 2017 (vrijdag)
2 februari 2018 (vrijdag) (let op: 26 januari vervalt)

Zinzoekers in geestelijke vrijheid

Marijte Bolt en Maureen Meijlis

Bolt

De vrijzinnigen worden wel eens gekenmerkt als gelovigen zonder identiteit.
Maar is dat juist niet de kracht van vrijzinnigheid?  Zinzoekers die het zelf uitzoeken zonder opgelegde condities? Vanuit die vrijheid ontstaat er op diep niveau eenheid.

Daadwerkelijk vrij zijn ontstaat niet zomaar. We leven vaker vanuit beperkende gedachten dan vanuit een ruim en open hart. Een kalme geest vraagt om dagelijkse oefening en discipline. Daarin kunnen we elkaar tot steun zijn. Met die gedachte willen we binnen de Vrijzinnigen IJsselstreek een vrijzinnige Sangha starten. Sangha betekent spirituele gemeenschap. In het boeddhisme speelt de Sangha een centrale rol als plek waar beoefenaars samen mediteren en hun ervaringen met elkaar delen.

MeijlisWe creëren een Sangha vanuit de vrijzinnige traditie. We oefenen met het integreren van nieuwe vormen van vrij spiritueel bewustzijn in ons dagelijks handelen. We leren leven vanuit het hart. Met behulp van lichaamswerk, ontspanning, samen mediteren, ruimte voor stilte en muziek, komen we meer in contact met de kern van ons bestaan. We delen ervaringen en ondersteunen elkaar om meer liefde en begrip te ontwikkelen voor onszelf, voor elkaar en voor alle mensen in onze omgeving.

De bijeenkomsten worden begeleid door Marijte Bolt (www.lichaamseigenwijsheid.nl) en Maureen Meijlis (www.mc-kwadraat.nl) en zullen ongeveer anderhalf uur duren. In eerste instantie worden er twee bijeenkomsten georganiseerd. Mocht dit voorzien in een behoefte dan kunnen we de bijeenkomsten uitbreiden.

Data:
vrijdag 27 oktober 2017; 14.00 uur
vrijdag 2 februari 2018; 14.00 uur

Kosten van deelname: leden gratis
Niet-leden € 5,- (incl. thee) per bijeenkomst

U kunt zich tot 20 oktober 2017 opgeven voor deelname bij:
Marijte Bolt:  info@lichaamseigenwijsheid.nl 06-53366210
Maureen Meijlis: meijlis@mc-kwadraat.nl 0313-652190