Helaas heeft Welmoed Vlieger deze lezing moeten annuleren. Er wordt een vervangende lezing gegeven door Erik Burema.

Christelijke Mystiek

Welmoed Vlieger

WelmoedVlieger.jpgWat bedoelen we eigenlijk als we over ‘christelijke mystiek’ spreken? En wat is het eigene van christelijke mystiek?

Tijdens deze lezing vertelt Welmoed Vlieger u er  meer over. De thematiek zal worden verdiept aan de hand van het gedachtegoed van de middeleeuwse filosoof/mysticus Meister Eckhart (1260 – 1328).


Welmoed Vlieger studeerde Religiewetenschap en Wijsbegeerte waarin zij zich specialiseerde in het werk en denken van Meister Eckhart.
Zij werkt momenteel aan een proefschrift over innerlijkheid en politiek aan de VU en is daarnaast columnist bij dagblad Trouw.

Meer info: www.welmoedvlieger.nl