12 november 2017

Fundamentele goedheid, utopie of realiteit?

In de visie van het Shambhala Boeddhisme staat de Fundamentele Goedheid van alle wezens centraal.

Bots.jpgFundamentele Goedheid als principe is niet specifiek religieus of wereldlijk en gaat voorbij aan ons oordeel van goed en fout. Het wil zeggen dat de mensheid ten diepste compleet, goed en de moeite waard is. Dit eenvoudige principe gaat ervan uit dat persoonlijke en sociale transformatie onscheidbaar zijn. We zijn onderling verbonden en geen afgescheiden entiteiten. Dit betekent dat onze geest collectief vorm geeft aan de samenleving en de samenleving onze geest vormt.

Meditatie kan ons helpen om ons in te zetten voor onze samenleving met alle maatschappelijke uitdagingen. De beoefening van meditatie is universeel en niet verbonden met een bepaalde cultuur of religie. Het is de uitdrukking van onze fundamentele menselijkheid.

Het vraagt moed om ons in te zetten voor de samenleving en het weefsel van onderlinge afhankelijkheid vanuit diepe innerlijke wijsheid. Deze moedige houding heeft zich in veel culturen en tijdperken gemanifesteerd als de belichaming van een traditie van menselijk krijgerschap.

Dit komt tot uiting in alle aspecten van het dagelijks leven; aan de ontbijttafel, de werkvloer, onderwijs, gezondheidszorg en in de omgang met onze planeet.

In deze bijeenkomst zullen we kennismaken met een eenvoudige maar diepzinnige meditatie beoefening en met elkaar uitwisselen over bovenstaande thema’s die ons allen ter harte gaan.


Marianne Bots [ 1953 ] is acharya (seniorleraar) binnen de Shambhala Boeddhistische traditie. Zij is door Sakyong Mipham Rinpoche gemachtigd als vertegenwoordiger van deze traditie, vanwege haar kennis, wijsheid en verbondenheid aan de leringen. Zij geeft trainingen in binnen en buitenland. Als GZ-psycholoog en psychotherapeut heeft zij 30 jaar in de psychiatrie gewerkt. Sinds 2011 heeft zij haar eigen praktijk AKKER, waarin zij kan werken vanuit het Shambhala principe van Fundamentele Gezondheid. Lees meer op www.akkeraandachttraining.nl en www.shambhala.nl