8 oktober 2017

Van zelfkritiek naar mededogen

Met mededogen dat niet oprijst, niet ophoudt te bestaan en zonder zelf is, is zijn-voor-anderen altijd beschikbaar. . Het hoeft niet tot stand gebracht te worden.

Longchenpa (1308-1363)

Veel mensen kunnen makkelijker punten van kritiek opsommen over zichzelf dan positieve en mooie kanten. Teveel zelfkritiek kan ondermijnend werken, en vaak leidt he ook tot een kritische houding naar de omgeving. Hoe kunnen we dit doorbreken? Door onze aandacht te richten op haar tegendeel: mededogen.

Marthe-0119bew

Mededogen is een specifiek soort liefde, in het boeddhisme heet het karuna: de liefde die het vermogen heeft het lijden van anderen te verlichten. Dat begint met dat we ons eigen lijden liefdevol tegemoet treden. Als we voorbij de kritiek en oordelen, met liefdevolle vriendelijkheid naar onszelf kijken, activeren we mededogen. Mededogen is van nature altijd aanwezig, niet gebonden aan ruimte, tijd en persoon. Het is ‘er-zijn’, zonder zelf. Je wordt geraakt door het lijden van anderen en komt als vanzelf tot vaardig handelen om het lijden te verlichten. Je staat niet langer apart, je gaat van afzondering naar gemeenschappelijkheid.

Op deze lezing vertel ik, vanuit de boeddhistische Dzogchenleer, hoe je meer contact kunt krijgen met deze liefdevolle houding ten aanzien van jezelf en anderen.

 

 

 

 


Marthe van der Noordaa (1963), is medeauteur van Het Juwelenschip van Longchenpa en auteur van Een Zucht van verlichting en Een schat aan Liefde. Ze is begeleider van boeddhistische studiegroepen en verbonden aan het ITIP School voor leven en werk. Ze geeft lezingen over boeddhistische thema’s en de liefde en in haar coachingspraktijk begeleidt zij mensen met levensvragen.
www.marthevandernoordaa.nl