zondag 16 februari 2020
10.00 uur

Waar ouder worden waarde krijgt – René Rosmolen

We worden steeds ouder en ook anders ouder dan vroeger. Tegelijk met de spectaculair toegenomen levensverwachting is er ook sprake van een opmerkelijke paradox. We worden ouder, maar veel ouderen spiegelen zich aan de dominante waarden van onze maatschappij door zo lang mogelijk jong te willen blijven. Onderweg zijn in de ouderdom is klaarblijkelijk ook een stuk lastiger geworden, en over zingeving wordt niet zo veel gesproken.

Ouderdom is hierdoor een soort niemandsland waarin men op zoek is naar zin en betekenis. Wat betekenen al die extra levensjaren? Hoe kijkt de samenleving naar ouderen en hoe kijken ouderen naar zichzelf? Wat zijn kerntaken van het ouder worden? Welke bronnen kunnen er gevonden worden?
René Rosmolen zal aan de hand van kunstafbeeldingen van ouderen ingaan op deze vragen.
Er zal gebruik worden van het boek ‘Zin in de ouderdom’ dat geschreven is door ds. Jan van Baardwijk en ds. René Rosmolen. In dit boek wordt het landschap van de ouderdom verkend vanuit o.a. poëzie, kunst, spiritualiteit en filosofie.

 


RosmolenRené Rosmolen is theoloog en creatief therapeut. Hij studeerde in Leiden en was NH predikant in de kerkelijke gemeentes van Dordrecht, Garijp en Hoogland. Momenteel werkt hij als geestelijk verzorger in het psychogeriatrisch verpleeghuis ‘Lisidunahof’ in Leusden. Vanuit de Bergkerk te Amersfoort is hij aangesteld voor een project ‘ouderdom en zingeving’.