Zondag 4 november 2018
10.00 uur

Han van den Boogaard

Weten wie je bent

Als ons wordt gevraagd wie we zijn, geven we in principe antwoord vanuit een gedacht bestaan binnen de concrete wereld van objecten en verschijnselen. We vereenzelvigen onszelf met onze naam en zeggen dan: ‘Ik ben Hans’ of ‘Ik ben Marie’. Daarnaast koppelen we onze identiteit aan wat we doen. We zeggen dan dat we ‘huisvader’ zijn, of ‘lerares’, of ‘dierenverzorger’ of ‘illustrator’. We koppelen, kortom, wat we zijn aan iets concreets.

De spirituele stroming van de non-dualiteit maakt ons echter al duizenden jaren duidelijk dat wat we zijn geen onderdeel uitmaakt van de wereld der objecten en gebeurtenissen. Wat we dan wel zijn valt in feite niet onder woorden te brengen, want ook woorden vallen onder de wereld der objectieve verschijnselen. Wat we zijn is volkomen on(be)grijpbaar, maar tegelijkertijd is het ons bekender en meer nabij dan welk concreet verschijnsel ook.

Weten wie je bent begint met weten wat je niet bent, en eindigt met de onomstotelijke zekerheid dat er geen verschil bestaat tussen jou en wat overal ter wereld God genoemd wordt.

 


VanDenBoogaard.jpgHan van den Boogaard is psycholoog en auteur van verschillende boeken over non-dualiteit, waaronder Sprekende stilte, Herinneringen aan het nu en, sinds dit voorjaar, Zen en de kunst van het kijken. Daarnaast was hij 10 jaar lang hoofdredacteur van InZicht, het landelijk tijdschrift over non-dualiteit, en heeft hij meer dan 20 boeken over non-dualiteit vertaald.

Han is jarenlang werkzaam geweest als psycholoog/behandelaar in het Centrum voor Doofblinden in Beek-Ubbergen, maar zag zich vanwege gezondheidsproblemen gedwongen met zijn werk te stoppen. Incidenteel geeft hij lezingen over non-dualiteit.