Lid wordenregenboogbalk_dun

U kunt bij ons om verschillende redenen lid worden.
Eén reden is omdat u zich graag verbindt met een groep gelijkgestemden. Maar u kunt ook lid zijn, omdat u het bestaan van een plek voor vrijzinnigen duurzaam wil faciliteren.

IvoZondag_2Als lid kunt u kosteloos (vieringen, lezingen) of voor gereduceerd tarief (cursussen) deelnemen aan activiteiten.
Als u ons wel wilt steunen maar liever geen lid wordt, dan zijn wij altijd blij met uw gift. En of u nu wel of geen lid bent, u bent altijd welkom! Wilt u lid worden?
Vul onderstaand formulier in of neem contact op met de secretaris.
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

De minimumbijdrage voor een lid bedraagt voor 2023 per jaar ⁄ per maand:
(bedragen zijn gelijk aan 2022)

IBAN:
NL85 INGB 0002 3041 80
t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB afd. Brummen

Contactformulier ‘Lid worden’

Wilt u lid worden? Via onderstaand formulier ontvangen we alle informatie die we nodig hebben en wordt er contact met u opgenomen.