Missieregenboogbalk_dun

Regelmatig wordt ons de vraag gesteld, waar onze geloofsgemeenschap nu eigenlijk voor staat.
Vrijzinnigen IJsselstreek verbindt mensen die inspiratie en zingeving willen delen. Religie, wetenschap, cultuur en natuur inspireren ons.

546604_372182622817990_767511485_nHet is niet zozeer dat Vrijzinnigen IJsselstreek zich daarbij kenmerkt door een voorgeschreven geloofsovertuiging; eerder door het ontbreken daarvan. Geloof is voor ons de wijze waarop wij ons verbinden met God (of de Eeuwige, de Bron, het Mysterie). Die verbinding is persoonlijk. Een ieder zal daar zijn eigen invulling aan geven. Vanuit onze opvatting bestaat er geen geloof dat de waarheid in pacht heeft. Het is het mysterie van het leven dat verder gaat, dan de menselijke ratio kan bevatten.

We streven naar een verbinding met het Goddelijke, maar ook naar een betere verbinding tussen mensen. En ook daar gelden geen voorgeschreven regels. Door het ontbreken daarvan ontstaat openheid en ruimte voor een persoonlijke band. In die relatie vinden wij het waardevol ons geloof te delen, ons gezamenlijk te verdiepen en ons te laten inspireren.

Iedereen is bij ons welkom, ook mensen die al lid zijn van een andere geloofsgemeenschap. Wij gunnen elkaar in wederzijds respect de vrijheid om op eigen wijze te geloven wat wij geloven en te zijn wie we zijn.

 

Het bestuur van Vrijzinnigen IJsselstreek